Fastighetsbolag

Fastighetsbolag

Äger du en fastighet och vill dra nytta av alla de fördelar som inglasade balkonger kan ge er fastighet?

Vi på KLAR! har över 15 års erfarenhet av att glasa in balkonger och hjälper dig hela vägen,
från bygglovsansökan till färdiga balkonger. Vi utför renovering, tillbyggnad och nyproduktion.
Några fördelar med att glasa in balkongerna på just er fastighet:

• Energibesparing.
• Bullerdämpning.
• Minskar underhåll.
• Högre komfort för de boende.
• Höjer värdet på fastigheten.
• Attraktivare för potentiella hyresgäster.

Läs mer om våra inglasningar här.

Kontakta oss för mer information: