Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättförening 1

Varje bostadsrättsförening är unik.

Kanske ska ni utföra en renovering av befintliga inglasningar, glasa in enstaka balkonger på förfrågan från era medlemmar eller bygga helt nytt?
Vi har arbetat med både stora och små bostadsrättsföreningar. Från enstaka balkonger till att projektera inglasningar av hela fastigheter. Vi hjälper er hela vägen. Från utformning och bygglov till färdiga balkonger.

Några fördelar med att glasa in balkongerna på just er fastighet:

  • Energibesparing.
  • Bullerdämpande.
  • Minskar underhåll.
  • Högre komfort för de boende.
  • Höjer värdet på fastigheten.

Läs mer om våra inglasningar här.

Kontakta oss för mer information: