Fastighetsbolag

Äger du en fastighet och vill dra nytta av alla de fördelar som inglasade balkonger kan ge er fastighet?

Bostadsrättsförening

Kanske ska ni utföra en renovering av befintliga inglasningar, glasa in enstaka balkonger på förfrågan från era medlemmar eller bygga helt nytt?

Privatperson

Bor du i en bostadsrättsförening och vill glasa in din balkong?

Vem är vi?

KLAR! Glas & Fasad är specialister på balkonginglasningar.  Vi har lång erfarenhet av att glasa in balkonger. Vår första balkong glasades in redan 2005.

Referensbilder

Referens1 1
Referens5 1
Referens8 1